บริษัท เหรียญทองปลาร้าอบ จำกัด

“ปลาร้าอบเหรียญทอง”
ทำมาจากปลาร้าหมักตามธรรมชาติ อบสุก พร้อมปรุง
มีการดำเนินการผลิตที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดย นายเหรียญ  นางมาลัย บุระตะ ซึ่งมีอาชีพทำปลาร้าขายมานานกว่า 40 ปี เลือกใช้เฉพาะปลากระดี่สด จากจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง นำมาล้างทำความสะอาด ขอดเกล็ด ตัดหัว ตัดหาง จากนั้นนำปลาที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ไปหมักคลุกเคล้ากับเกลือ ข้าวคั่ว แล้วทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจึงจะได้ปลาร้าที่มีคุณภาพดี จากนั้นจึงนำปลาร้าที่ได้ไปบดละเอียด นำไปผ่านความร้อนจนสุกที่อุณหภูมิ  สูงกว่า 80 องศา หน้าตาของปลาร้านี้จะมีเนื้อละเอียด คล้ายกะปิ สามารถนำไปประกอบอาหาร ใส่แกง ใส่น้ำพริก ใส่ส้มตำ ได้ทันที

รางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพ
- ปี 2541 : ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด การประกวดการถอมอาหาร โดยใช้เกลือไอโอดีน ประภทเนื้อสัตว์ ของสภากาชาดไทย
- ปี 2544 : ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานชวนชิม ชวนใช้ จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
- ปี 2545 : ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดอาหารไทยใส่เกลือไอโอดีน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
- ปี 2545 : ได้รับมาตรฐานเชลล์ชวนชิม โดย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
- ปี 2547 : ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว
- ปี 2557 : ได้นำเอาองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน จากโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาร้า จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการปรับปรุงสูตรใหม่และบรรจุภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลิ่น มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น อีกทั้งยังสะดวกใช้ สะดวกพกพา และเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ปี 2558 : ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ปี 2560 : รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)